فیوژن کورنینگ X77

در حد نو

حدود 2450 کر زده

با کاتر و کیف

دارای سیتم LID

صحفه نمایش بزرگ